×

دانلود مقاله مدیریت آموزشی

۸,۵۰۰ تومان

تحلیل و مدیریت ریسک

۴,۵۰۰ تومان

مدیریت زنجیره تامین

۵,۵۰۰ تومان

مدیریت تجارت یکپارچه ERP

۷,۵۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک در پتروشیمی

۴,۵۰۰ تومان

پیدایش نرم افزار و نفوذ آن به دنیای صنعت

۴,۵۰۰ تومان

کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان

۴,۵۰۰ تومان

روش های طراحی و تولید صنعتی

۷,۵۰۰ تومان

مدیریت دانش knowledge management

۴,۵۰۰ تومان

روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان

۶,۴۰۰ تومان
0