×

دانلود مقاله روانشناسی کار

۶,۵۰۰ تومان

دانلود مقاله روانشناسی مدیریت

۵,۵۰۰ تومان

مقاله بررسی حقوق زن در اسلام

۴,۵۰۰ تومان

مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور

۴,۵۰۰ تومان

ساختن تیم های مدیریت با عملکرد بالا

۴,۵۰۰ تومان

نقش و تاثیر رهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش

۵,۴۰۰ تومان

مدیریت آموزشی و اصول آن

۷,۵۰۰ تومان

مدیریت زنجیره تامین

۵,۵۰۰ تومان

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

۵,۵۰۰ تومان

مدیریت زمان

۵,۰۰۰ تومان
0