×

دانلود مقاله روانشناسی کار

۶۵۰۰ تومان

دانلود مقاله روانشناسی مدیریت

۵۵۰۰ تومان

مقاله بررسی حقوق زن در اسلام

۴۵۰۰ تومان

مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور

۴۵۰۰ تومان

ساختن تیم های مدیریت با عملکرد بالا

۴۵۰۰ تومان

نقش و تاثیر رهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش

۵۴۰۰ تومان

مدیریت آموزشی و اصول آن

۷۵۰۰ تومان

مدیریت زنجیره تامین

۵۵۰۰ تومان

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

۵۵۰۰ تومان

مدیریت زمان

۵۰۰۰ تومان
0