×

مقاله کارت های هوشمند

پیش گفتار: گسترش اینترنت و ارتباطات دیجیتال بی سیم به …

مقاله آنتن های هوشمند

مقدمه : امروزه کوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده …

هوش مصنوعی یا ربات – چالشها و فرصتها

هوش مصنوعی بطور خلاصه ترکیبی است از علوم کامپیوتر ، …

0