پاور پوینت کشت بافت دیفین باخیا

مقدمه

کشت سلول و بافت گیاهی که با عنوانهای کشت این ویترو و یا کشت استریل نیز مطرح می شود، ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردهای تجاری است. در حال حاضر به عملیاتی نظیر کشت سلولها، بافت ها و اندام های استریل و اجزای آنها تحت شرایط مطلوب فیزیکی و شیمیایی در آزمایشگاه، “کشت بافت گیاهی” اطلاق می شود.

difen-bakhia

استفاده از فن آوری کشت بافت برای تکثیر رویشی گیاهان یا ریز ازدیادی مهمترین کاربرد تجاری این فناوری است. با این فن آوری می توان از یک گیاه میلیونها گیاه جدید، با کیفیت خوب و در زمان کوتاه تولید کرد. کشت بافت سلولی با ارائه تئوری سلولی در قرن ۱۹ آغاز گردید. این تئوری عنوان می کند که سلول واحد ساختمانی مستقل و عملی یک موجود است. کاربرد تجاری کشت بافت در سال ۱۹۶۰ در آمریکا با ریزازدیادی ارکیده آغاز شد.

powerpoint-bakhia

مزایا

۱- گیاهان تکثیر شده به روش کشت بافت از قدرت رشد بالایی نسبت به گیاهانی که به روش های سنتی تکثیر می شوند برخوردارند.

۲- ازدیاد آن گروه از گیاهانی که با روش های سنتی به سختی تکثیر شده و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.

۳- تکثیر و تولید تعداد زیادی از کلون های با ژنتیک معین.

۴- بذور از ریسک کمتری برای جوانه زدن برخوردارند.

خرید

82 بازدید