پاورپوینت نقش حاکمیت در استقرار دولت الکترونیک

مقدمه

طرح دولت الکترونیکی در ایران به ۱۴ سال پیش می‌رسد و آن زمانی است که طرح  «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات» یا همان «تکفا» در سال ۱۳۸۱  توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی که متولی طرح ریزی برنامه های کلان دولت است ، پایه‌گذاری شد .

هدف طرح تکفا در یک بعد توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کارکنان دولت و دستیابی به دولت الکترونیکی و در بعد دیگر پرورش عموم جامعه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره بود.

متولیان طرح تکفا برای دستیابی به ملزومات اجرای موفق طرح با بخش خصوصی به همکاری پرداختند و توانستند به یک سری دستاوردها در این زمینه برسند ولی این طرح همچون دیگر طرح‌ها متوقف شد.

در طول این سال‌ها برنامه‌های بسیاری برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ایران تصویب و اجرا شد ولی هنوز به درستی شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستیم و ایران تا اجرای دولت الکترونیکی فاصله ‌دارد. در این گزارش سعی خواهد شد به روند ایجاد دولت الکترونیکی و چالش‌های پیش روی آن پرداخته شود .

electronic-gov

برای پیاده سازی دولت الکترونیک در طی سالهای گذشته برنامه هایی تصویب و اجرا شده ولی هنوز به درستی شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستیم و با دولت الکترونیک فاصله ای نسبتا“ دور داریم. هرچند تاکید بالاترین مقام های  کشور برای اجرایی شدن دولت الکترونیک در سطح وزارت خانه ها در سال جاری ، تکاپویی را در بین ارگان های دولتی ایجاد کرده …

fehrest

خرید

23 بازدید