مقاله آفات و بیماری گیاهان زینتی

علم بیماری های گیاهی علمی است که اطلاعات ما را در مورد عوامل و چگونگی ایجاد بیماری در گیاهان ربط می دهد ولی هدف عملی تر دیگری نیز دارد که آن شامل مبارزه با  بیماری های گیاهی و در حقیقت نجات فرآورده هایی است که در اثر بیماری ها نابود شده اند. نوع و میزان خساراتی که به وسیله بیماری های گیاهی به گیاهان وارد می شود معمولاً به نوع پاتوژن، منطقه، شرایط محیط، و روش های مبارزه ای که به کار می رود بستگی دارد و در این تحقیق سعی شده است تا به طور اجمالی درباره انواع بیماری های گیاهان زینتی اعم از بیماری های قارچی، ویروسی ، باکتریایی، نماتدی، مایکو پلاسمایی و ویروئیدی در مراحل ایجاد بیماری توسط این عوامل و  روش های مبارزه بحث می شود.

 
مقدمه:

رشد بهینه در گیاهان مستلزم فراهم بودن آب و مواد غذایی در خاک و تامین محدوه هایی از شرایط مناسب جوی مانند حرارت، رطوبت و نور می باشد. بیماری گیاهی، شرایط جوی نا مناسب، علف های هرز و آفات گوناگون عمده ترین عوامل به خطر انداختن سلامت گیاهان، تقلیل محصول و نا بودی گیاهان به شمار می رود. علم بیماری شناسی گیاهی، علم مطالعه مسائل به مشروح زیر است:

۱-    موجودات زنده و شرایط محیطی که در گیاه تولید بیماری می کنند.

۲-    روشهای که این عوامل گیاهان را به بیماری مبتلا می کند.

۳-    فعل و انفعالاتی که بین عوامل بیماری زا و گیاه بیمار رخ می دهد.

۴-    روشهایی که برای پیشگیری و یا مبارزه با بیماری های گیاهی و تعدیل خسارت ناشی از آن به کار می رود .

امروزه یکی از عوامل مهمی که به گیاهان صدمه می رساند بیماری های گیاهی می باشد که باعث زردی، پژمردگی، و سرانجام مرگ گیاه می گردد. در مبارزه با بیماری های گیاهی علاوه بر روش های شیمیایی، روش های دیگری وجود دارد که می توان تا حد زیادی از شدت آلودگی بیماری ها کاست .

متخصصان بیماری شناسی گیاهی امرازی را که به وسیله قارچ ها، باکتری ها، مایکوپلاسما ها، گیاهان عالی پارازیت، ویروس ها، ویروید ها، نماتدها و پروتوزاها تولید می شوند و نیز نارسایی ها و بیماری هایی که از کمبود ها و عدم توازن برخی از عوامل فیزیکی و شیمایی محیط از قبیل رطوبت، حرارت و مواد غذایی ناشی می شود را مطالعه می کند؛ ولی هدف نهایی این علم، مبارزه با بیماری گیاهی و در حقیقت نجات دادن فراورده هایی است که در اثر بیماری ها نابود می شوند تا آنها را در دسترس میلیون ها گرسنه دنیای پر جمعیت ما قرار دهد .

از مجوع ۳۵۰ هزار گونه گیاهی موجود در کره خاکی حدود ۸۵ درصد غذای انسان ها تقریبا از ۱۵ گیاه مهم تامین می شود محصولات گیاهی مختلف تامین کننده نیاز غذایی انسان از یک طرف و تمایل به زندگی در شرایط مطبوع و نشاط آور از طرف دیگر انسان ها را بر آن داشته است که با وجود شرایط مطلوب زیستی در آپارتمان های گرم، پر نور و نسبتا خنک در شرایط گرم، به پرورش گیاهان زیبا و پر عطر و گل روی آوردند. با ازدیاد تقاضا برای نگهداری چنین گیاهانی ضرورت حفظ و نگهداری آنها از گزند انواع آفات و بیماری های گیاهی و جلوگیری از ایجاد بیماری و گسترش آنها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مهم ایجاد کننده بیماری در گیاهان زینتی، نحوه ایجاد بیماری و روش مبارزه با آنها می باشد .

 

تاریخچه بیماری های گیاهی:

تاریخچه بیماری های گیاهی بیش از کشاورزی قدمت دارد و از زمان حضرت مسیح و کتاب انجیل به عوامل و در زمان جلوگیری از بیماری های گیاهی توجه ای داشته است . انسان از زمان های قدیم به طور دردناکی نسبت به بیماری های گیاهی آگاهی یافته است. در کتب قدیم از سوختگی و سفیدکها همراه با بیماری های انسان و جنگ به عنوان عامل تنبیه انسان یاد شده است. تئو فراستوس فیلسوف بزرگ یونانی که در ۳۷۰ – ۲۸۶ قبل از میلاد می زیسته، اولین کسی است که در مورد بیماری های درختان غلات و بغولات مطالعه کرده و مقالاتی نوشته است؛ از جمله اینکه او مشاهده کرده است که بیماری های گیاهی در زمین های پست بیشتر از تپه ها و زنگ ها نیز روی غلات بیشتر از بغولات شایع است؛ البته روش مطالعه او قبل از اینکه تجربی باشد مشاهده ای و نظری بوده است. رومی ها چنان از اثرات دردناک و مخرب زنگ های غلات آگاه بودند که برای خود خدای ویژه ای به نام روبیسگوه خلق کرده بودند تا از آنان در مقابل زنگ ها حمایت کنند. آنها در بهار هر سال درست قبل از شیوع زنگ ها جشن ویژه ای به نام روبیگایی بر پا و طی آن در یک روز تعطیل برای خشنودی روبیگوه، گوسفند و یا سگ های سرخ قربانی می کردند. در طول دو هزار سال بعد فقط اطلاعات ناچیزی به دانش آسیب شناسی گیاهی افزوده شد و تنها تاریخ نویسان در مورد خسارت ناشی از بیماری ها مطالبی را ذکر کرده اند . با اختراع میکروسوپ توسط رابرت هوک در اواسط قرن هفدهم عصر جدیدی در علوم زیستی گشوده شد؛ آناتونی گیاهان مطالعه و تشریح گردید و قارچ ها، باکتری ها و سایر موجودات میکروسکوپی کشف شده اند .

مفهوم بیماری در گیاهان:

گیاه سالم یا طبیعی گیاهی است که بتواند عملیات فیزیولوژیکی مختلف خود را به بهترین وجهی که توانایی ژنتیکی آن اجازه میدهد، به انجام برساند. از مهم ترین این عملیات فیزیولوژِکی می توان تقسم سلول عادی، تشکیل بافت ها و تمایز اندام های مختلف، جذب آب و مواد معدنی از خاک و انتقال این مواد در گیاه، فتوسنتز و انتقال مواد ساخته شده به محل مصرف یا ذخیره، متابولیسم مواد ساخته شده، تولید مثل و بلاخره ذخیره مواد غذایی برای دوران زمستان گزارانی یا تولید مثل را نام برد . هر گونه اختلال در انجام وظایف سلولها و بافت های گیاه که در اثر تحریک مداوم عامل بیمارگر یا عامل محیطی به وجود آید و منجر به تغییرات فیزیولوژیکی و تولید نشانه در شود بیماری نام دارد . نشانه های بیماری ممکن است در هر یک از اندام های گیاه شامل ریشه، ساقه، برگ، گل و میوه ظاهر شود. در ریشه علائمی مانند پوسیدگی و تورم؛ در ساقه علائمی از قبیل شانکر، پوسیدگی، تغییر رنگ، بد شکلی، طویل شدن یا کوتولگی؛ در برگ علائمی از قبیل پژمردگی، بادزدگی، زنگ، موزاییک، بی رنگی، بدشکلی یا کوچکی و در میوه علائمی همچون لکه، بادزدگی، بی رنگی و بد شکلی از نشانه های بیماری است . بیماری های گیاهی در اثر واکنش بین گیاه میزبان، عامل بیماری و محیط ایجاد می شود که مجموع این عوامل مثلث بیماری یا پاتو سیستم به همراه اکو سیستم را تشکیل می دهد . عوامل ایجاد کننده بیماری در گیاهان شامل قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها، نماتد ها، مایکوپلاسما ها، ویروئید ها، گیاهان انگلی و عوامل محیطی غیر زنده می باشند که بیماری های ایجاد شده توسط این عوامل و توسط متخصصین بیماری های گیاهی مورد مطالعه قرار می گیرد . هر ساله مقادیر زیادی از تولیدات کشاورزی بر اثر آفات و بیماری ها از بین می رود که ۱۰ درصد این تلفات ناشی از بیماری های گیاهی است که در صورت جبران این خسارت مانند این است که ۲۰۰۰۰۰ هکتار به سطح زیر کشت خود افزوده باشیم .

 

شناسایی علایم بیماری‌های گیاهی

الف) ایجاد رنگ غیرطبیعی در گیاه؛

– ایتوله شده

– ملانوز

– کلروز

– موزائیک

ب) پلاسیدگی؛

ج) لکه‌دار شدن برگ و میوه؛

د) ریزش اندام‌های گیاهی؛

هـ) تغییر شکل و رشد غیرطبیعی در اندام‌های گیاهی؛

– نانیسم

– روزت

– ژیگانتیسم

– طاولی شدن

– عدم تقارن

– غده یا گال

– جارویی شدن

ر) تغییر استحکام بافت گیاهی؛

و) نکروژ؛

ز) ترشحات گیاهی.

خرید

94 بازدید