آموزش کار با نرم‌افزار هلو

کار با نرم‌افزار هلو طی ۴ بخش انجام می‌شود. بخش اول (اطلاعات اول دوره)، بخش دوم (انتهای عملیات اول دوره)، بخش سوم (ورود اطلاعات طی دوره) و بخش آخر (بستن حسابها).

در ابتدای دوره تنها منوهای اطلاعات اول دوره و راهنمایی فعال هستند و بقیه منوهای برنامه غیر فعال می‌باشند. دو اول دوره باید اطلاعاتی که قبل از کار با برنامه به صورت دستی در دفاتر و سندهای حسابداری ثبت نموده‌اید و می‌خواهید در برنامه ذخیره شود، را وارد نمایید. این اطلاعات به عنوان سرمایه اول دوره محسوب شده که تا یک تاریخ خاص گردآوری شده است و شامل ۱- موجودی انبار (کالا) ۲- طرف حسابها و میزان بدهکاری / بستکانکاری آنها ۳- موجودی بانکها و صندوق ۴- چکهای دریافتی/ پرداختی می‌باشد.

موجودی انبار در واقع اطلاعات کالاها است که شامل تعداد موجود و حدود قیمت میانگین آنها می‌باشد. (از حاصل ضرب تعداد × فی میانگین خرید، ارزش ریالی اول دوره انبار مشخص می‌شود).

طرف حسابها افرادی هستند که شما با آنها مراوده تجاری دارید. شامل ( مشتریان و فروشندگان) طرف حسابها در واقع کسانی هستند که به آنها بدهکار یا از آنها بستانکار هستید. به هنگام معرفی طرف حساب در اول دوره می‌توانید میزان بدهکاری یا بستانکاری شخص را ثبت نمایید. اختلاف بدهکاری و بستانکاری به حساب سرمایه اول دوره منظور می‌گردد.

در قسمت موجودی بانکها و صندوق، می‌توانید حسابهای بانکی را تعریف و مبلغی که در هر حساب دارید را وارد نمایید. همچنین می‌توانید موجودی صندوق را وارد نمایید.

در قسمت چکهای دریافتی با پرداختی، چکهایی از طرف حسابها دریافت و یا به آنها پرداخت نموده و وصول نشده و یا در جریان وصول است را وارد نمائید.

پس از وارد نمودن اطلاعات اولیه، باید بر روی گزینه «انتهای عملیات اول دوره» کلیک نمایید.

تذکر: بهتر است قبل از استفاده از این گزینه، از اطلاعات وارد شده، نسخه پشتیبان تهیه نمایید. برای انجام این کار از منوی اطلاعات اول دوره، گزینه «تهیه و بازیابی کپی پشتیبان» را کلیک نمایید. چگونگی تهیه نسخه پشتیبان در ادامه به طور کامل توضیح داده شده است.

با انتخاب این گزینه، فرم انتهای عملیات اول دوره نمایش داده می‌شود که در آن اطلاعات چکها، موجودی صندوق، موجودی بانکها و غیره نمایش داده می‌شوند. پس از تایید این فرم  برنامه بسته شده و باشد مجدداً آن را اجرا نمایید. پس از اجرای مجدد برنامه، دوره مالی جدید در برنامه آغاز و تمامی منوها فعال می‌شود و منوی اطلاعات اول دوره به امکانات/ اطلاعات پایه تغییر نام می‌یابد.

باید در طی این دوره مالی اطلاعات مربوطه را در نرم افزار وارد نموده و در پایان دوره، عملیات بستن حسابها را انجام داده و سال مالی بعدی را آغاز نمایید…

خرید

17 بازدید