مقاله پیشینه بورس و بورس ایران

مقدمه ای بر بورس اوراق بهادار

“بورس اوراق بهادار” به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقرات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

جذب پس اندازها و سوق دادن آن به سوی واحدهای اقتصادی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم در توسعه فعالیت های مولد و سهیم شدن در سود آنها از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار به شمار می رود. از این رو، بورس می تواند اهرم مهمی در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد باشد.

بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و از سوی دیگر ، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.

“بورس کالا” بازار متشکل و سازمان یافته ای است که تعداد زیادی از عرضه کنندگان ، کالا یا متاع خود را عرضه و کالای مربوطه پس از برسی های کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارگزاران آن بازار ، برای خریداران ابتیاع می شود مانند: بورس طلا، بورس فولاد، بورس گندم و غیره . بورس کالا در سطح بین الملل بیشتر در مورد کالاهای استراتژیک تشکیل می شود.

در بازرگانی داخلی ایران اصطلاح بورس کالا به بازار های اختصاصی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای یا مصرفی اطلاق می شود که از نظر جغرافیایی در یک محدوده معین واقع شده و تعداد زیادی از عناصر عمده فروشی یا خرده فروشی آن کالای خاص را در بر داشته باشد. مانند بورس فرش در بازار تهران ، بورس آهن ، بورس کفش ، بورس ابزار و یراق و غیره .

 

بازار بورس چیست؟

در این تاپیک سعی می شود به صورت فشرده و خلاصه مفاهیم اصلی بازار بورس و معاملات و سهام و اوراق بهادار توضیح داده شود. برای توضیحات تکمیلی توصیه می کنم تمام مطلب همین تالار بورس اوراق بهادار و سهام را مطالعه کنید. لازم به ذکر است که در این سایت بورس کالا به طور کلی روی دو نوع بورس بحث می شود : اول بورس اوراق بهادار و سهام و دوم بورس کالا. که این تاپیک مخصوص بورس اوراق بهادار و سهام است. برای مطالعه مباحث بورس کالا به تالار های وِیژه این نوع بورس که در قسمت های اول همین تالار گفتگو است مراجعه کنید.

بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن “بورس اوراق بهادار” می باشد.” که منظوراز اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد “تالار معاملات بورس “گفته می شود.

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۱

بازار بورس چیست ………………………………………………………………………………………….. ۲

شاخص بورس چیست ………………………………………………………………………………………. ۸

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم ……………………………………………………………………. ۱۵

پیش بینی قیمت سهام با بکارگیری شبکه های عصبی …………………………………………………. ۲۰

عوامل رشد قیمت سهام ………………………………………………………………………………….. ۲۲

رویدادهای بی سابقه در بورس …………………………………………………………………………… ۲۴

مدل ورشکستگی آلتمن …………………………………………………………………………………… ۲۸

نتیجه گیری.. ……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………….. ۳۵

 

نتیجه‌گیری
‌دراین‌ پژوهش، مدل‌ آلتمن‌(Z”-SCORE) در دو گروه‌ از شرکتهای‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ موردبررسی‌ قرار گرفته‌ تا میزان‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ و دوم‌ آن‌ مشخص‌ شود.
‌گروه‌ ورشکسته‌ که‌ شامل‌ ۱۶ شرکت‌ است، نتایج‌ پیش‌بینی‌های‌ مدل‌ آلتمن، در مورد ۱۲ شرکت‌ صحیح‌ و ۳ شرکت‌ که‌ طبق‌ پیش‌بینی‌ مدل‌ باید طی‌ دوره‌ مطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ می‌شدند، از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و همچنان‌ خرید و فروش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ ادامه‌ دارد. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با ۸۱ درصد اطمینان‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. درضمن‌ خطای‌ نوع‌ دوم‌ درمورد شرکتهای‌ ورشکسته، حدود ۱۹ درصد بوده‌ است‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در ۱۹ درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ ورشکسته‌ نیستند ورشکسته‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمون‌ مدل‌ خود روی‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ آمریکا، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ مدل‌ در حدود ۹۰ درصد موارد توانسته‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کند و خطای‌ نوع‌ دوم‌ او در این‌ تحقیق‌ حدود ۱۰ درصد بوده‌ است.
‌درگروه‌ شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ که‌ شامل‌ ۲۵ شرکت‌ است، پیش‌بینی‌ مدل‌ در ۲۳ مورد صحیح‌ بوده‌ و تنها در ۲ مورد که‌ مدل‌ پیش‌بینی‌ می‌کرد، آنها از بورس‌ خارج‌ نخواهندشد، از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با ۹۲ درصد اطمینان، وضعیت‌ عدم‌ ورشکستگی‌ شرکتها را طی‌ دوره‌ مورد مطالعه، درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. همچنین‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ درمورد این‌ شرکتها حدود ۸ درصد بوده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در ۸ درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ فعال‌ نیستند را غیرورشکسته‌ پیش‌بینی‌ نموده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمونی‌ دیگر، مدل‌ را روی‌ شرکتهای‌ فعال‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا موردآزمون‌ قرار داد و به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مدل‌ در ۹۷ درصد موارد توانسته‌ است، شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ را صحیح‌ پیش‌بینی‌ کند. در ضمن‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ در این‌ تحقیق‌ حدود ۳ درصد بوده‌ است .

خرید

66 بازدید