مقاله تجزیه تحلیل پیچیدگیهای صنعت تجارت الکترونیک

مقدمه:

امروزه می دانیم که چگونه تکنولوژیهای تجارت الکترونیک، اساس اقتصادی برخی تجارتها را تغییر می‌دهد. در این مقاله بررسی می کنیم که چگونه این پیچیدگیهای صنعتی، ساختارهای اقتصادی صنعت را تغییر می‌دهد .

در ابتدا، دو اثری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌کنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجه تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیله اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌کنیم.

این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یکپارچگی و تقارب دیجیتال حلقه‌های ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجه فوائد ویژه‌ای که بوسیله شبکه جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیت‌تر شده‌اند.


تغییر قدرت صنعت

یکی از بهترین چهارچوب‌های شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، ۵ مدل مؤثر porter می‌باشد. پورتر ۵ ابزار کلیدی که قابلیت سودآوری در یک صنعت را تعیین می‌کند، مشخص نمود. (شکل ۱-۶)

تهدید وارد شوندگان جدید در عرضه بازار

تهدید محصول یا خدمت جانشین

قدرت معامله خریداران

قدرت معامله عرضه کنندگان

مسابقه رقابتی مابین شرکتهای موجود در صنعت.

 

تهدید داوطلبان ورود جدید:

تهدید داوطلبان ورود جدید شرح می‌دهد که چگونه یک شرکت جدید یا یک شرکت با صنعتی متفاوت می‌تواند به سادگی در یک صنعت خاص وارد وارد شود. موانع ورود به یک بازار خاص عبارتند از: احتیاج به سرمایه، دانش و مهارت. برای مثال در صنعت خودروسازی، موانع ورود عبارتند از: لزوم طراحی و بهبود مدل جدید، ساختن کارخانه مونتاژ خودرو، بستن تعداد زیادی قرارداد با تأمین کنندگان قطعات و ایجاد شبکه فروش. صنعت ورود به صنعت نرم افزار بر خلاف صنعت قبلی که بدان اشاره گردید سهولت آن است، هم چنانکه این احتیاج  کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه محصول یا تجهیزات تولیدی در مقیاس بالا دارد.

سیستمهای IT هم چنین می‌توانند مانعی برای ورود ایجاد کنند….

 

….

جمع بندی

بر مبنای تجزیه و تحلیل شکل گرفته در بخش قبلی این بخش نشان داد که چطور تجارت الکترونیک در ساختار بسیاری از صنایع با تغییر دادن بنیان‌های اقتصادی آنها تغییر ایجاد کرده است.

این مسأله ممکن است در یک تغییر سریع قدرت میان بازیگران متفاوت در یک صنعت یا به صورت مشهودتر در شکل گیری مجدد ساختار صنایع، منعکس گردد. تأثیرات اساسی می‌تواند به صوررت دو یا سه  سری خلاصه شود.

ـ عدم میانجی‌گری / میانجی‌گری مجدد

ـ عدم ادغام / ادغام

ـ همگرایی دیجیتالی

این مناسبات اصلی  تغییر در ساختار صنایع، تغییرات در ساختارهای هزینه‌ای هستند اگر چه فشارهای مؤسسه‌ای، فرهنگ ملل و سیاست عمومی نیاز دارند که مورد توجه قرار بگیرند.

خرید

40 بازدید