هوش مصنوعی یا ربات – چالشها و فرصتها

هوش مصنوعی بطور خلاصه ترکیبی است از علوم کامپیوتر ، فیزیولوژی و فلسفه ، این شاخه از علوم بسیار گسترده و متنوع است و از موضوعات و رشته های مختلف علوم و فن آوری ، مانند مکانیزم های ساده در ماشین ها شروع شده ، و به سیستم های خبره ختم می شود ، هدف هوش مصنوعی بطور کلی ساخت ماشینی است که بتواند « فکر » کند . اما برای دسته بندی و تعریف ماشینهای متفکر ، می بایست به تعریف « هوش » پرداخت . همچنین به تعاریفی برای « آگاهی » و « درک » نیز نیازمندیم و درنهایت به معیاری برای سنجش هوش یک ماشین نیازمندیم .

به مدد تحقیقات وسیع دانشمندان علوم مرتبط ، هوش مصنوعی از بدو پیدایش تاکنون راه بسیاری پیموده است . در این راستا ، تحقیقاتی که بر روی توانایی آموختن زبان ها انجام گرفت و همچنین درک عمیق از احساسات ، دانشمندان را در پیشبرد این علم ، یاری کرده است . یکی از اهداف متخصین ، تولید ماشینهایی است که دارای احساسات بوده و حداقل نسبت به وجود خود و احساسات خود واقف باشند. این ماشین باید توانایی تعمیم تجربیات قدیمی خود در شرایط مشابه جدید را داشته و به این ترتیب اقدام به گسترش دامنه دانش و تجربیاتش کند.

برای مثال به رباتی هوشمند بیاندیشید که بتواند اعضای بدن خود را به حرکت درآورد ، او نسبت به این حرکت خود آگاه بوده و با سعی و خطا ، دامنه حرکت خود را گسترش می دهد ، و با هر حرکت موفقیت آمیز یا اشتباه ، دامنه تجربیات خود را وسعت بخشیده و سرانجام راه رفته و یا حتی می دود و یا به روشی برای جابجا شدن ، دست می یابد ، که سازندگانش ، برای او ، متصور نبوده اند.

آنها بدنبال ساخت ماشینی مقلد هستند ، که بتواند با شبیه سازی رفتارهای میلیونها سلول مغز انسان ، همچون یک موجود متفکر به اندیشیدن بپردازد.

مباحث هوش مصنوعی قبل از بوجود آمدن علوم الکترونیک ، توسط فلاسفه و ریاضی دانانی نظیر بول (Boole) که اقدام به ارائه قوانین و تئوری هایی در باب منطق نمودند، مطرح شده بود . در سال ۱۹۴۲ ، با اختراع کامپیوترهای الکترونیکی ، هوش مصنوعی ، دانشمندان را به چالشی بزرگ فراخواند، بنظر می رسید ، تکنولوژی در نهایت قادر به شبیه سازی رفتارهای هوشمندانه خواهد بود.

با وجود مخالفت گروهی از متفکرین با هوش مصنوعی که با دیده تردید به کارآمدی آن می نگریستند تنها پس از چهار دهه شاهد تولد ماشینهای شطرنج باز و دیگر سیستمهای هوشمند در صنایع گوناگون هستیم .

هوش مصنوعی که همواره هدف نهایی علوم کامپیوتر بوده است ، اکنون در خدمت توسعه علوم کامپیوتر نیز می باشد، زبانهای برنامه نویسی پیشرفته ، که توسعه ابزارهای هوشمند را ممکن مسازند ، پایگاههای داده ای پیشرفته ، موتورهای جستجو ، و بسیاری نرم افزارها و ماشینها از نتایج تحقیقات هوش مصنوعی بهره می برند.

در سال ۱۹۵۰ آلن تورینگ (Alain Turing) ، ریاضی دان انگلیسی ، معیار سنجش رفتار یک ماشین هوشمند را چنین بیان داشت :

« سزاوارترین معیار برای هوشمند شمردن یک ماشین ، این است که آن ماشین بتواند انسانی را توسط یک پایانه ( تله تایپ ) به گونه ای بفریبد که آن فرد متقاعد گردد با یک انسان روبه رو است ».

…..

چالش های معنوی و اخلاقی هوش مصنوعی

چندین دهه است که مباحث اجتماعی و انسانی درباره هوش مصنوعی ، سازمان ها و افراد مشتاق و پیگیر این مقولات را به خود مشغول داشته است ، اکنون دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که ماشین های هوشمند و روبات هایی که در پیشگویی ها و داستان های علمی تخیلی پرطرفدار بین سالهای اواخر قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۶۰ وجود داشتند ، به وجود نیایند. ما در همان آینده تخیلی زندگی می کنیم ، عصر طلایی تکنولوژی را تجربه می کنیم و در چشم اندازمان هیچ محدودیت و غایتی متصور نیست .

شاید در وهله اول مقوله «کار» باشد که نیاز به هوش مصنوعی را برجسته می کند و از سه جنبه نظرات مطروحه در این باره و ملزومات اخلاقی و معنوی آنها را می توان دسته بندی کرد. نخست آن که وقتی بخشی از ما انسان ها در تنگدستی و بیکاری به سر می بریم دلیلی وجود ندارد که کارگران مکانیکی ( آن هم به صورتی که قادر به تفکر مستقل باشند ) تولید شوند، گذشته از آن که در چنین حالتی امکان آن که همان کارگران مکانیکی اما در این باره با انسان ها به بحث بنشینند ، وجود دارد !

گروهی دیگر استدلال می کنند که جامعه نمی تواند بودن هیچگونه استعانتی از ماشین های هوشمند ، پیشرفت شایسته ای داشته باشد . گروه سوم هم چندان درگیر مسئله نمی شوند و آن را بحث اچتماعی پیش پا افتاده ای بیش نمی دانند. در سطحی خردنگرانه تر در مورد حد و گستره ساخت ماشین های هوشمند و اینکه این ماشین ها باید شبیه چه چیزی باشند هم اختلاف نظرها نمایان است . کما اینکه با هر یک از رویکردهای فوق به سراغ ماشین های هوشمند رویم این سئوالات پاسخ ها و تحلیل های مختلفی خواهند یافت . ساختار و عملکرد مغز انسان حاصل میلیون ها سال بقا و رفتار اجتماعی است و ما هنوز هم در این پروسه تکاملی قرار داریم . تقلید از عملکرد مغز چالش بزرگی در دنیای هوش مصنوعی است و اگر مبنای قضاوت ، قدرت و پیچیدگی پردازنده هاهی موجود باشد ، باید اعتراف کرد که هنوز چندین دهه تا رسیدن و شبیه سازی بسیار ابتدایی هوش انسانی راه مانده است .

از دیگر سوی اگر ما خواستیم و توانستیم که روبات های انسان نما (robots android) را چنان خبره طراحی کنیم که با ما به رقابت برخیزند، هنوز این پرسش به قدرت خود باقیست که کدام ارزش های معنوی و اخلاقی را باید به آنها تزریق کنیم ؟ یعنی با توجه به ناهمگونی های عمیق فرهنگی ، دینی ، اخلاقی و معنوی تمدن بشری ، قبل از ساخت هر روباتی دقیقاٌ باید بدانیم برای کجا و به چه منظور ساخته خواهد شد. برای مثال آیا باید ما روبات هایی بسازیم که اعتقادات دینی خاصی داشته باشند ؟ مثلا آدم آهنی هایی تولید شوند که کاتویک ، مسلمان یا بودایی باشند ؟ یا حتی در حالتی ظالمانه مثلاٌ کاپیتالیست باشند تا بهره وری افزون شود ؟

به همان میزان که تعریف و جداسازی آن مفاهیم بشری مشکلند ، تزریق جداگانه و درعین حال مرکب آنها به یک ماشین « هوشمند » نیز سخت و صعب است . افزون بر اینکه تعیین نحوه کاربرد این ارزش ها هم پرسشی دیگر است . مثلا اگر مجموعه ای از ارزش های معنوی و اخلاقی مرگ خودخواسته یک بیمار لاعلاج (euthanasia) را روا دانست و مثلا اگر مجموعه ای دیگر از ارزش های مشابه آن را نهی کرد ( همان حالتی که در مغز یک انسان به راحتی اتفاق می افتد ) چه راهی توسط یک مصنوع هوشمند در پیش گرفته خواهد شد ؟ مبنا کدام است ؟ البته می توان چنین ناهمگونی ای را در راهی توسط یک مصنوع هوشمند در پیش گرفته خواهد شد ؟ مبنا کدام است ؟ البته می توان چنین ناهمگونی ای را در افکار و اعمال بشری نیز سراغ کرد. اما وقتی ناهمگونی های بشری اینقدر زیاد و دردسرساز است چه لزومی دارد که درگیر ناهمگونی های مشابه هوش مصنوعی شویم ؟

آیا به اندازه کافی مشکلات بیولوژیکی در این زمینه نداریم ؟ یا می خواهیم دقیقاٌ آدم بسازیم و خدا بشویم ؟ اصلاٌ آیا منظور ما از خودمختاری یک ماشین چیزی نظیر فضاپیماهای بی سرنشین است یا روباتی را در ذهن می پرورانیم که اندیشه و ظاهر و کردار آدمی را تقلید می کند ؟ و بعد هم درنظر داریم همگام با جامعه ای که هر روز « خودکار » تر می شود، فرزندانمان ، موسسات آموزشی ، تجارت و حتی دولت ها را به دست این ماشین های معرفت دار بسپاریم ؟

پاسخ ها در این زمینه روشن نیست . تحیقات بر روی جنبه های گوناگون هوش مصنوعی گسترده و ضمناٌ متمایزند، در حالی که ما حتی در مورد تعریف دقیق «هوش» هم به توافق نظر نرسیده ایم ، در پی ساختن «مصنوعی» بدهد ؟

اما اگر ما بتوانیم ماشین های انسان نما را چنان هوشمندانه طراحی کنیم که رفتاری نظیر انسان ها از خود بروز دهند ، چه الزامی هست که آنها برای همیشه تابع و فرمانبر ما بمانند ؟ ایساک آسیموف نویسنده داستان های علمی تخیلی که به خاطر داستان های روباتی خود مشهور است ، سه قانون را برای مغزهای پوزیترونی روبات هایش ارائه داد تا انسان ها در مقابل « انقلاب روبات ها » و همچنین جلوگیری از سوء استفاده دیگر انسان ها از رباتها محافظت شوند :

  • یک روبات نباید به انسان آسیب برساند یا با کاهلی خود باعث آسیب دیدن انسان شود.
  • یک روبات باید از دستوراتی که انسان ها به او می دهند اطاعت کند، مگر آنکه مستلزم نقض قانون اول باشد.
  • یک روبات باید وجود خود را تا زمانی که با قوانین اول و دوم تضادی نداشته باشد، حفظ کند.

در سطحی کاربردی تر ، اگر ما بتوانیم مصنوع هوشمندی را در قالب انسان نما با ماشینی به صورت وجودی خنثی بسازیم و فی المثل صرفاٌ جهت تدریس به کار گیریم باز در چنین حالتی هم مشکلات وجود دارند چه آنکه گرچه موضوعاتی هستند همانند جغرافیا یا مهارت های فنی که شاید مستلزم هیچ ارزش معنوی ، اخلاقی ، یا دینی به ناچار نیستند اما باز هم روبات ها با آنها مشکل دارند ، مثلا اگر قرار باشد یک روبات این مقولات را هم تدریس کند، از طرف بچه ها با چنین پرسشهایی روبه رو خواهد شد: « بله … درست است ، اما چرا ؟ » در چنین حالتی چه واکنشی یک روبات خواهد داشت ؟ آیا باید پیغام هایی چون « غیرقابل محاسبه » یا « این سئوال تعریف نشده است » یا « چرا سئوال معتبر نیست ؟ لطفاٌ دوباره طرح کنید » . تحویل یک دانش آموز داد ؟ چگونه می توان به چیزی اعتماد کرد که در مقابل پرسش «چرا» خلع سراح می شود و هرگونه واکنش غیرقابل پیش بینی در مقابل هرگونه کنشی که مستلزم پردازش پرسش های مداوم چرا و چگونه باشد از آن محتمل است ؟ پرسش هایی از این دست فراوانند و هر تفکر و تاملی در مورد هوش مصنوعی می تواند آنها را تولید و بازتولید کند، تصمیم با شماست .

خرید

406 بازدید