مقاله کشت بافت گیاهی

فهرست مطالب :
عنوان صفحه
مقدمه
تاریخچه
خصوصیات آزمایشگاه کشت سلول و بافت
کلیاتی در مورد استریل کردن
محیط کشت و ترکیبات آن
تهیه explant یا جداکشت
انواع کشت
باززائی
کاربردهای کشت سلول و بافت
ریزازدیادی در برخی نمونه های زینتی
مزایا و معایب ریزازدیادی
منابع

 

مقدمه
وقتی درباره کشت گیاه صحبت می شود معمولاً منظور کشت گیاهان در گلدان، زیرپلاستیک، گلخانه و یا مزرعه می باشد.
تکثیر رویشی که شامل قلمه زدن، خوابانیدن و پیوند زدن می باشد از دیرباز در کشاورزی اهمیت داشته و از آن در تکثیر گیاهان زراعی، درختان میوه و … استفاده می شود. البته روشهای تکثیر رویشی در شرایط طبیعی در برخی موارد کارآمد نبوده و روش جدیدی از کشت گیاهان، تحت عنوان کشت سلول و بافت گیاهی معرفی و ارائه شده است.
کشت سلول و بافت گیاهی که با عنوان کشت درون شیشه (invitro ) و یا کشت استریل نیز مطرح می شود و در مورد تمام انواع کشتهای استریل که در شرایط درون شیشه ای انجام می گیرد ، به کار می رود.
در حال حاضر تکنیکهای کشت بافت به عنوان ابزاری قوی جهت مطالعه مشکلات اساسی و کاربردی بیولژی گیاهی در آمده است. علاوه برآن در سالهای اخیر این تکنیک ها کاربردهای تجاری گسترده ای در تکثیر گیاهان مختلف از جمله گیاهان زینتی و دارویی و نیز حذف عوامل بیماریزا از گیاهان پیدا نموده است.
علاقه مندی به کشت بافت و توانایی آن در اصلاح گیاهان به صورت یک موضوع جهانی درآمده است و افزایش تعداد کشورهای عضو شرکت کننده در موسسه بین المللی کشت بافت گیاهی گواهی براین ادعا می باشد . علاوه بر آن هیئت بیولوژی گیاهی موسسه تحقیقات سلولی یونسکو (ICRO) ، آموزش تکنیک های کشت بافت گیاهی را به عنوان یکی از برنامه های اولویت دار خود معرفی کرده است و تدریس تکنیکهای کشت بافت جزو برنامه درسی دانشجویان رشته های داروسازی ، پزشکی، کشاورزی، گیاهشناسی، زیست شناسی، جنگلداری و. …. درآمده است.

تاریخچه
اولین بار در سال ۱۸۳۸ اشلیدن و شوان تئوری Totipotency را ارائه نمودند. براساس این تئوری ، هر یک از سلولهای یک موجود پرسلولی اگر در شرایط مطلوب محیطی قرار بگیرند توانائی تکامل و تبدیل شدن به یک موجود کامل را دارند. بعدها این تئوری به عنوان اساس مطالعات در زمینه کشت بافت قرار گرفت.
اساس تئوری کشت بافت گیاهی توسط هابرلنت فیزیولژیست شهیر آلمانی در سال ۱۹۰۲ پیشنهاد گردید. وی اظهار داشت طبق مطالعاتی که اینجانب انجام داده ام، مطالعه سیستماتیک سازمان یافته ای روی کشت سلولهای رویشی ایزوله شده گیاهان عالی انجام نشده است. او بر روی سلولهای ایزوله فتوسنتزی برگ و سلولهای متفاوت دیگر آزمایش کرد که ناموفق بود. با این وجود اظهار داشت که می توان به طور موفق جنین های مصنوعی حاصل از سلولهای رویشی را کشت کرد. بنابراین او به طور واضح نظریه توتی پتانسی را بیان نمود و نشان داد که تکنیک کشت سلولهای ایزوله گیاهی در محلول غذایی، روش آزمایشی جدیدی برای بررسی مسائل مهم است. براساس تحقیقات او در سال ۱۹۰۲ (و بعد از آن) ، هابرلنت به عنوان پدر کشت بافت گیاهی نام گرفت.
پس از آن در سال ۱۹۰۷ اولین کشت سلولهای حیوانی و انسانی انجام شد اما در کشت سلولهای گیاهی پیشرفتی وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۹۵۵ هورمون کینتین کشف شد و به دنبال این کشف، کشت سلولها و بافتهای گیاهی رونق گرفت به طوری که در سال ۱۹۵۸ تعداد آزمایشگاههای کشت بافت گیاهی در آمریکا و کانادا به بیش از ۲۵۰ رسید که در هر آزمایشگاه سالانه بیش از یک میلیون گیاه تولید می گردد. این رقم در سال ۱۹۸۵ برای هر ۱۸ آزمایشگاه سالانه به ۶۰ میلیون گیاه رسید. پیشرفت مهم دیگری که در سال ۱۹۶۲ صورت گرفت معرفی و تولید محیط کشت MS (موراشیگ و اسکوگ) بود. این محیط یکی از بهترین محیط های کشتی است که امروزه نیز کاربرد دارد.
برای آشنایی بیشتر در مورد تاریخچه کشت سلول و بافت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
….

 

خرید

367 بازدید