مقاله آشنایی با انجمن روانشناسی ایران

اساسنامه

فصل اول ـ  کلیات و اهداف

ماده ۱ :‌ به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم روانشناسی و توسعه کمی و کیفی نیروهای تخصصی و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط انجمن روانشناسی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد .

ماده ۲ : موضوع انجمن :‌ انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی ، پژوهشی ، کاربردی ، خدماتی ، حرفه‌ای و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد .

ماده ۳ : مرکز انجمن در ایران ـ تهران ـ‌ اوین ـ‌ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ـ گروه روانشناسی بالینی می‌باشد ، و پس ازموافقت کمیسیون انجمن های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .

ماده ۴ :‌ انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نا محدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی می‌باشد .

 

  • فصل دوم :‌ وظایف و فعالیت‌ها ‌

ماده ۵ :‌ به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (‌۱ )‌ این اساسنامه ، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد :

۱ـ۵ )‌ ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم روانشناسی سروکار دارند .

۲ـ۵ )  همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه های مربوط به امور آموزش وپرورش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .

۳ـ۵ ) ترغیت و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

۴ـ۵ )‌ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

۵ـ۵ )‌ تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی

۶ـ۵ )‌ انتشار کتب و نشریات علمی

 

  • فصل سوم :‌ انواع و شرایط عضویت‌

ماده ۶ :  انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتست از :…

 

 

فهرست مطالب :

 

عنوان صفحه
اساسنامه ۲
موسسان ۱۰
اعضای انجمن روانشناسی ایران ۱۱
فرم عضویت در انجمن ۱۳
گروههای تخصصی ۱۴
آیین نامه شعبه ها و نمایندگی های انجمن روانشناسی ایران ۱۵
شعبه ها و نمایندگی ها      ۱۶
اعضاء هیات مدیره ۱۷
مرجع ۲۰
خرید

472 بازدید