دانلود مقاله ملی شدن صنعت نفت

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و تصویب گردید.

متن پیشنهاد تصویب شده:

به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.

مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.

 

ناگفته‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت

 

  1. اقدامات آیت الله کاشانی برای ملی شدن صنعت نفت
  1. اقدامات سایر علما برای ملی شدن صنعت نفت
  1. اقدامات آیت الله کاشانی پس از ملی شدن صنعت نفت

۱ـ۳. دعوت به همکاری با هیات خلع ید و پرهیز از اختلاف و تفرقه

۲ـ۳. تهدید به صدور فتوای جهاد و پیشنهاد تاسیس ارتش واحد اسلامی در برابرتهدید نظامی انگلیس

۳ـ۳. حمایت از دولت مصدق به هنگام ناآرامی ها

۴ـ۳. مصاحبه و مذاکره با خبرگزاری های خارجی و دیپلمات های سیاسی

۵ـ۳. مصاحبه با خبرنگار فرانسوی روزنامه دونیته لیبره

۶ـ۳. اعلامیه در حمایت از مصدق پس از استعفای وی و روی کارآمدن قوام السلطنه

۷ـ۳. اعلامیه آیت الله کاشانی در مورد انتشار اوراق قرضه ملی

۸ـ۳. نامه به هامر شولد، دبیرکل سازمان ملل

۹ـ۳. اعلامیه علیه کنسرسیوم (قرارداد پیچ – امینی)

  1. آسیب شناسی نهضت ملی شدن صنعت نفت

۵. نهضت ملی شدن صنعت نفت در ترازوی تحلیل

خرید

267 بازدید