بیماری های مفصلی و تاثیر آن بر نوع و میزان فعالیت ورزشی

بیماریها و آسیب های ورزشی، آسیب هایی هستند که در اثر فعالیت های ورزشی و یا عوارض و عواقب آن به وجود می آید و معمولا به دو گروه بزرگ حاد و مزمن تقسیم بندی می شوند. آسیب های حاد، آسیب هایی هستند که به صورت ناگهانی به وجود می آیند و یا هنگام مراجعه به پزشک از بروز آن کمتر از دو هفته گذشته باشد. اما آسیب های مزمن، آسیب هایی هستند که به مرور زمان به وجود آمده اند و یا آسیب های حاد بوده اند که هنگام مراجعه به پزشک از زمان بروز آن بیشتر از دو هفته گذشته باشد.

از آسیب های حاد می توان به شکستگی ها، در رفتگی ها، بریدگی ها و سوختگی ها اشاره کرد و از آسیب های مزمن، می توان به آرنج تنیس بازان و زانوی دوندگان اشاره کرد. از طرف دیگر فرض کنید یک ورزشکار دچار پیچ خوردگی مچ پا شده ولی برای درمان اصولی آن اقدامی نکرده و پس از دو هفته با درد مچ پا به پزشک مراجعه نموده است، این آسیب در ابتدا از نوع حاد بوده ولی به علت عدم درمان و گذشت زمان به یک آسیب مزمن تبدیل شده است. عوامل محیطی، مکان ورزشی نامناسب، وسایل و تجهیزات ورزشی نامناسب، عوامل اقلیمی و جغرافیایی، خطرات خاص رشته های ورزشی، بی توجهی به رعایت قوانین ورزشی، انجام تکنیک های نادرست، فشار بیش از حد و طولانی، عدم آمادگی جسمانی، عدم آمادگی روانی، گرم نکردن، سابقه آسیب های قبلی و انتظار بیش از حد از ورزشکار از مهم ترین علل آسیب های ورزشی هستند.

آسیب پذیر ترین رشته های ورزشی

صدمات ناشی از بازی بسکتبال شایع ترین آسیب های ورزشی درمان شده در اورژانس های آمریکا در سال ۲۰۰۵ بوده است. آمار جمع آوری شده نشان می دهد که بسکتبال با ۵۱۲ هزار مورد آسیب در راس جدول است و پس از آن دوچرخه سواری با ۴۸۵ هزار مورد آسیب در رده دوم قرار می گیرد. آسیب های ناشی از فوتبال با ۱۷۴هزار مورد در مقام چهارم قرار می گیرد. دو و میدانی با تنها ۱۷ هزار مورد جراحت بی خطرترین ورزش در سال گذشته در آمریکا بود. شایع ترین صدمه گزارش شده آسیب رباط صلیبی قدامی زانو بوده است .

نتیجه گیری و پیشنهاد

افرادی که به درد کمر دچار هستند باید از برخی فعالیت ها که به تشدید بیماری شان کمک می کند دوری کنند.

همانطورکه می دانید یکی از دردهای شایعی که زندگی ماشینی امروز در کنار مشکلات دیگر، به شهروندانش هدیه داده، کمردرد است که برای پیشگیری و درمان آن نیز راه های بسیاری توصیه می شود.

پزشکان معتقدند افرادی که به درد کمر دچار هستند باید از برخی فعالیت ها که به تشدید بیماری شان کمک می کند دوری کنند. به طور مثال از ورزشهایی مانند سوارکاری، دوچرخه سواری در مناطق کوهستانی و تنیس اجتناب کنند و به جای آن به ورزش هایی که به درمان بیماری منجر می شوند روی بیاورند.

آنها در این راستا شنا را توصیه کرده و بیان می دارند که شنا، باعث جلوگیری از درد بسیار رایج پشت و دیسک کمر می شود و با قوی کردن عضلات پشت، از جا به جایی دیسک کمر جلوگیری می کند.

خرید

319 بازدید